Nové produkty

Šaty White Carma

Šaty White Carma

153,00 € 170,00 €
Časovo obmedzená ponuka
Šaty  Firenze

Šaty Firenze

153,00 € 170,00 €
Časovo obmedzená ponuka
Šaty Calypso

Šaty Calypso

148,50 € 165,00 €
Časovo obmedzená ponuka
Šaty Army

Šaty Army

148,50 € 165,00 €
Časovo obmedzená ponuka
Luxusné spoločenské šaty Purple

Luxusné spoločenské šaty Purple

182,75 € 215,00 €
Časovo obmedzená ponuka
Šaty Luisiana

Šaty Luisiana

148,50 € 165,00 €
Časovo obmedzená ponuka
Šaty Katherine

Šaty Katherine

148,50 € 165,00 €
Časovo obmedzená ponuka
Biznis šaty Miguel

Biznis šaty Miguel

106,25 € 125,00 €
Časovo obmedzená ponuka

OBCHODNÉ PODMIENKY
 
Všeobecné ustanovenia.
 
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim ktorým je Bc. Slávka Skoršepová - Prestige so sídlom Beňuš 427, 97664 Beňuš, IČO: 46 732 683, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Brezno, číslo  živnostenského registra 630-14301  (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke obchodu predávajúceho.

2. Kupujúci sa objednaním tovaru a potvrdením objednávky zaväzuje, že akceptuje Obchodné podmienky vyhlásené predávajúcim pre dodávku tovaru. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.
 
Objednávka.
 
1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.ssprestige.eu písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou.
Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov, chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku.

2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mailovou adresu.
Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe.
Predávajúci nezodpovedá za chybné údaje v objednávkovom formulári.

3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy vzniká záväzný obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v 1. deň kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

5. V prípade, že tovar  zákazníkovi nesedí z akéhokoľvek dôvodu, predajca je povinný tovar vymeniť za inú dostupnú veľkosť, prípadne za akýkoľvek iný tovar v rovnakej hodnote  a to všetko v lehote 14 dní od prevzatia zásielky.

6.  V prípade, že  zákazník doručí tovar na výmenu v poškodenom stave, obnosený, nekompletný alebo bez visačky, prípadne po lehote splatnosti výmeny tovaru, predajca nieje povinný tovar vymeniť.


Naposledy navštívené

Žiadne produkty

Menu